Sats med urtagbar hårddisk

Sats med urtagbar hårddisk är en hårddiskhållare som kan användas för att ta bort hårddisken från maskinen. Du kan skydda information genom att ta bort och lagra hårddiskarna på en säker plats.

Hårddiskhållaren

Rymmer hårddisken och är monterad på maskinen. Om du vill förvara hårddisken, ta bort hårddiskhållaren.

Frontlucka

Öppna den här luckan om du vill sätta fast/ta bort hårddiskhållaren. Du kan installera ett kommersiellt lås.
Inget lås medföljer Sats med urtagbar hårddisk. Köp ett lås som finns i handeln för säkerhet.
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av att hårddisken blivit stulen.
Om du använder alternativet tillsammans med Sats för hårddisksspegling kan du lagra data på två hårddiskar. Systemalternativ
Om meddelandet <E602-0001> visas på pekskärmen när maskinen startar kanske det beror på att det inte sitter någon hårddisk i hållaren. Stäng av maskinen och kontrollera att indikatorn för huvudström inte lyser på kontrollpanelen. Kontrollera sedan om en hårddisk sitter i. Om felmeddelandet visas trots att en hårddisk är installerad, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.

Sätta fast/ta bort hårddiskhållaren

Sätta fast hårddiskhållaren
Ta bort hårddiskhållaren
6R9K-0XE