Ange pappersformat och typ i papperslådan

1
Fyll på papper i papperslådan. Grundläggande metod för papperspåfyllning
2
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
3
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Pappersinställningar>.
4
Kontrollera pappersformatet som visas.
När du fyller på papper med standardformat, känns pappersformatet automatiskt av.
Papperskällorna visas med följande ikoner. Observera att källsymbolerna varierar beroende på installerade alternativ.
: Papperslåda 1
: Papperslåda 2
: Papperslåda 3
: Papperslåda 4
Om pappersformatet som visas inte är samma som det påfyllda pappersformatet, har papperet kanske inte fyllts på korrekt. Fyll på papper igen.
Om <Eget> visas trots att du har fyllt på standardformat, tryck på <Eget format>  <Avbryt inställning>. Rätt storlek visas.
Fylla på eget pappersformat
När du fyller på kuvert
5
Välj den papperskälla som papper fyllts på i och tryck på <Ställ in>.
6
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
Om papperstypen finns inte visas, tryck på <Detalj. inställn.> för att välja från en lista.
Om den påfyllda papperets typ inte finns i listan på inställningsskärmen, kan du registrera den i listan över papperstyper. Inställningar för hantering av papperstyp
7
Tryck på <OK>.
8
Ändra pappersformatsetiketten på papperslådan efter behov. Fästa pappersformatetiketten
6R9K-02H