Registrera genvägar för ofta använda alternativ för Inställningar/Registrering

Du kan registrera genvägar för inställningar som visas när du trycker på  (Inställningar/Registrering) i <Snabbknapp Inst./Registr.> på huvudmenyn. Detta gör att du snabbt kan visa även de inställningar som finns djupt nere i menyhierarkin.
Om <Snabbknapp Inst./Registr.> inte visas på huvudmenyn, tryck på  <Övriga inställningar för huvudmeny> ställ in <Visa [Snabbknapp Inställningar/Registrering]> på <På>.
Genvägar som kan registreras: 10
1
Tryck på <Snabbknapp Inst./Registr.> på Huvudmeny. Skärmbilden <Huvudmeny>
2
Tryck på <Registrera>.
3
Välj den knapp du vill registrera inställningar för.
Du kan välja den tilldelade knappen för att ändra de registrerade inställningarna.
4
Välj inställningarna som ska registreras som kortkommandon och tryck på <OK>.
Om du inte vill registrera inställningar, välj <Ej tilldelad>.
6R9K-037