Grundläggande funktioner

I det här kapitlet beskrivs grundläggande funktioner, som hur du använder kontrollpanelen och pekskärmen, samt hur du fyller på papper och original.

Delarna och deras funktioner

I det här avsnittet beskrivs maskinens utvändiga och invändiga delar och deras funktioner, samt hur du använder knapparna på kontrollpanelen. Delarna och deras funktioner

Slå på maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du stänger av och sätter på maskinen. Slå på maskinen

Använda pekskärmen

I det här avsnittet beskrivs hur du använder knapparna på pekskärmen för att utföra olika åtgärder, t.ex. justera och kontrollera inställningarna. I det här avsnittet beskrivs också hur du anger text och siffror, vilket t.ex. krävs för att registrera information i adressboken och skicka fax. Använda pekskärmen

Logga in på maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du loggar in när inloggningsskärmbilden visas. Logga in på maskinen

Placera original

I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original på originalglaset och i mataren. Placera original

Fylla på papper

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på papper i papperslådan och i universalfacket. Fylla på papper

Anpassa pekskärmen

I det här avsnittet beskrivs hur du kan ordna knappar och anpassa menyer, för att göra det lättare att använda skärmbilder som visas på pekskärmen. Anpassa pekskärmen

Ange ljudinställningar

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för ljud, som t.ex. avges när en faxsändning är klar eller när ett fel inträffar. Inställningsljud

Gå till viloläge

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för viloläge. Gå till viloläge

Registrera mottagare

I det här avsnittet beskrivs hur du registrerar mottagare i adressboken eller snabbvalsknappar för att skicka fax och scanna dokument. Registrera mottagare
6R9K-01H