Välja originaltyp för kopiering

Du kan välja kopians optimala bildkvalitet beroende på originalets typ, exempelvis om du kopierar original med bara text eller tidskrifter med foton.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Huvudmeny>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Originaltyp>.
5
Välj typ av original.
Om du väljer <Text/Foto (Mins. genomträngn.)>, kan du förhindra att baksidan eller nästa sida visas vid scanning.
Om du väljer <Tryckt bild> kan du kopiera tryckta fotografier (fotografier som skapats med halvtonsraster) med optimal utskriftskvalitet.
Om du väljer <Fotoutskrift> kan du kopiera fotografier som skrivits ut på fotopapper med optimal utskriftskvalitet.
För tunna svartvita original såsom tidningar, rekommenderas du att ange <Alternativ> <Täthet> <Bakgrundens täthet> <Auto>. Grundläggande kopieringsfunktioner
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
Om du väljer <Fotoutskrift> och kopierar kan ljusa områden förstoras (områden med hög ljusstyrka kan blir klarvita).
Justera i så fall bakgrundens täthet så att detta inte sker.
Tryck på <Alternativ> <Täthet> <Justera> för <Bakgrundens täthet> <+>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
6R9K-041