<Alternativ> Skärm (1/4)

Funktion
Funktioner som inte kan kombineras
Funktioner som prioriterats när de ställts in tidigare
Bok|2 sidor
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), 1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, N på 1, Kopiera ID-kort, Radera bindning, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Olika original format, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original
2-sidig
1-sidig|2-sidig
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Bok|2 sidor, Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte)
2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig
2-sidig|2-sidig
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Bok|2 sidor, Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Skriv ut & kontrollera
1-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig
2-sidig|1-sidig
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Bok|2 sidor, Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Skriv ut & kontrollera
1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, Bok|2-sidig
Bok|2-sidig
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Radera bindning, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Olika original format, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original
1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig
Efterbehandling
Sortera (Sidordning)
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Grupp. (samma sidor), Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning)
Grupp. (samma sidor)*3
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Sadelfalsn., Falsning (Sadelfalsn.), Provsats, Kopiesatsnumrering, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Sortera (Sidordning), Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning)
Rotera 90 grader
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Förskjut, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Fritt format original, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Förskjut*4*5
Rotera 90 grader, Skriv ut på flik
Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Kopiera ID-kort, Omslagsark för overh.film, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn.
Häfta + Sortera*4*6
Hörn,
Dubbelt
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Spegelbild, Omslagsark för overh.film, Förskjut, Rotera 90 grader, Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Sadelfalsn.
Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Förskjut, Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning)
Sadelhäftning*4
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Fritt), 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Spegelbild, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Rotera 90 grader, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Förskjut, Sadelfalsn., Hålslagning, Placera bild, Sidnumrering, Kopiesatsnumrering, Vattenstämpel, Utskriftsdatum, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor))
Utan häftning (Max. 5 sidor)*7*8
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Spegelbild, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Rotera 90 grader, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Förskjut, Sadelfalsn., Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning)
Häfta + Gruppera*3*4*6*9
Hörn,
Dubbelt
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Spegelbild, Omslagsark för overh.film, Förskjut, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Rotera 90 grader, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Sadelfalsn., Provsats, Kopiesatsnumrering, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning)
Utan häftning (Max. 5 sidor)*7*8
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Spegelbild, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Rotera 90 grader, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Förskjut, Sadelfalsn., Provsats, Kopiesatsnumrering, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Sadelhäftning)
Sadelfalsn.*4
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Fritt), Kopiera ID-kort, Spegelbild, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Förskjut, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Hålslagning, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
Hålslagning*4
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Omslagsark för overh.film, Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Rotera 90 grader, Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn.
Häfte
Häftesscanning
Falsning + sadelhäftning, Falsa endast*4
Anpassa till sida, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), 1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Radering runt originalet, Radera bokkant, Radera bindning, Skifta (Med siffertangenter), Fästmarginal, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Förskjut, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Olika original format, Placera bild, Vattenstämpel, Utskriftsdatum, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Säker vatt.stämp, Dokumentscanningslås (TL-kod), Dokumentscanningslås (QR-kod)
Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte)
Falsa inte
Anpassa till sida, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), 1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Radering runt originalet, Radera bokkant, Radera bindning, Skifta (Med siffertangenter), Fästmarginal, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Olika original format, Placera bild, Vattenstämpel, Utskriftsdatum, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Säker vatt.stämp, Dokumentscanningslås (TL-kod), Dokumentscanningslås (QR-kod)
Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte)
Scanna inte häfte
Falsning + sadelhäftning, Falsa endast*4
Anpassa till sida, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), 1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Radering runt originalet, Radera bokkant, Radera bindning, Skifta (Med siffertangenter), Fästmarginal, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Sortera (Sidordning), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Förskjut, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Olika original format, Placera bild, Sidnumrering, Kopiesatsnumrering, Vattenstämpel, Utskriftsdatum, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Säker vatt.stämp, Dokumentscanningslås (TL-kod), Dokumentscanningslås (QR-kod)
Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsa inte)
Falsa inte
Anpassa till sida, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), 1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Radering runt originalet, Radera bokkant, Radera bindning, Skifta (Med siffertangenter), Fästmarginal, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Olika original format, Placera bild, Sidnumrering, Kopiesatsnumrering, Vattenstämpel, Utskriftsdatum, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Säker vatt.stämp, Dokumentscanningslås (TL-kod), Dokumentscanningslås (QR-kod)
Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast)
Bygg jobb
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Kopiera ID-kort, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
N på 1
Anpassa till sida, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Auto), Välj papper (Eget format), Välj papper (Fritt), Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, Kopiera ID-kort, Radering runt originalet, Radera bokkant, Skifta (Med siffertangenter), Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Olika original format, Placera bild, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original, Hoppa över tomma sidor
Lägg till omslag
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Omslagsark för overh.film, Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Placera bild, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Fritt format original
Infoga ark
Ark, Kapitelsidor
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Omslagsark för overh.film, Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Placera bild, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Fritt format original
Flikpapper
Reproförhållande (Auto), XY-förh. (Auto XY-förhållande), Ange efter längd, Anpassa till sida, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kortRadering runt originalet, Radera bokkant, Radera bindning, Skifta (Efter placering), Skifta (Med siffertangenter), Fästmarginal, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Omslagsark för overh.film, Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark), Placera bild, Fritt format original
Olika original format*1*10
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Fritt format original, Långt original
Täthet
Auto
Text/foto, Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande)
Täthet (Justera)
Justera
Täthet (Auto)
Minskad genomträngn.
Fotoutskrift, Tryckt bild, Foto, Text, Text/foto, Karta
Originaltyp
Text/foto
Täthet (Auto), Täthet (Minskad genomträngn.), Fotoutskrift, Tryckt bild, Foto, Text, Karta, Text/Foto (Mins. genomträngn.)
Tryckt bild
Täthet (Minskad genomträngn.), Fotoutskrift, Text, Text/foto, Karta, Text/Foto (Mins. genomträngn.)
Karta
Täthet (Minskad genomträngn.), Fotoutskrift, Tryckt bild, Text, Text/foto, Text/Foto (Mins. genomträngn.)
Fotoutskrift
Täthet (Minskad genomträngn.), Tryckt bild, Text, Text/foto, Karta, Text/Foto (Mins. genomträngn.)
Text/Foto (Mins. genomträngn.)
Fotoutskrift, Tryckt bild, Text, Text/foto, Karta
Text
Täthet (Minskad genomträngn.), Fotoutskrift, Tryckt bild, Text/foto, Karta, Text/Foto (Mins. genomträngn.)
Omslagsark för overh.film
Affisch (Antal utmatade sidor), Affisch (Reproförhållande), Välj papper (Fritt), 1-sidig|2-sidig, 2-sidig|2-sidig, 2-sidig|1-sidig, Bok|2-sidig, Bok|2 sidor, N på 1, Kopiera ID-kort, Spegelbild, Repetera bilder (Antal upprepningar), Repetera bilder (Auto), Inramning, Maskning, Lägg till omslag, Infoga ark (Ark, Kapitelsidor), Infoga ark (Flikpapper), Skriv ut på flik, Häftesscanning (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Häftesscanning (Falsa inte), Scanna inte häfte (Falsning + sadelhäftning, Falsa endast), Scanna inte häfte (Falsa inte), Grupp. (samma sidor), Rotera 90 grader, Förskjut, Häfta + Sortera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Sortera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Gruppera (Hörn, Dubbelt), Häfta + Gruppera (Utan häftning (Max. 5 sidor)), Häfta + Sortera (Sadelhäftning), Sadelfalsn., Hålslagning, Placera bild, Sidnumrering, Kopiesatsnumrering, Vattenstämpel, Utskriftsdatum, Skriv ut & kontrollera, Fritt format original, Sammanfoga jobblock, Sammanfoga jobblock (Skiljeark)
*1
Du kan inte ställa in <Auto> i <Välj papper> när <Olika original format> och <Skifta> har ställts in.
*3
Du kan inte ställa in den här funktionen med <Kopiesatsnumrering> i <Säker vatt.stämp>/<Dokumentscanningslås>.
*4
Tillbehörsprodukter krävs för att använda funktionen.
*5
Om du ställt in <Fritt> sist, avbryts <Förskjut>. Du kan inte ställa in den här funktionen med <Grupp>+<Förskjut>.
*6
Du kan inte ställa in det här arbetssättet när flikpapper har angetts i papperskällan.
*7
Du kan inte ställa in den här funktionen med <Skriv ut intrv.> i <Sidnumrering>.
*8
Du kan bara ställa in <Övre vänster> eller <Undre höger> i <Utan häftning (Max. 5 sidor)>, om du ställer in den här funktionen med <Olika original format>.
*9
Du kan inte ställa in den här funktionen med sadelhäftning.
*10
Du kan bara ställa in <Övre vänster> eller <Undre höger>, om du ställer in den här funktionen med <Utan häftning (Max. 5 sidor)> i <Häfta + Sortera>/<Häfta + Gruppera>.
6R9K-060