Stämpla scannade original för sändning

Maskinen kan infoga en stämpel på framsidan av original som har scannats. På så sätt kan du lätt urskilja vilka original som har scannats och vilka som inte har scannats.
1
Placera originalet i mataren. Placera original
En stämpel infogas på original som placeras i dokumentmataren.
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Huvudmeny>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande åtgärder för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Slutfördstämpel>  <Stäng>.
6
Tryck på  (Start).
Originalen scannas och sändning startar. Stämplar infogas på de scannade originalen.
6R9K-06C