Justera tätheten

Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer nedanstående förfarande att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Korrigera täthet>.
2
Justera tätheten.
När den är inställd på den <Mörk> sidan kommer områdena som skrivs ut med maximal täthet att öka. När den är inställd på den <Ljus> sidan kommer fyllda områden, texter och linjer skrivas ut som halvtoner med saknade punkter. Inställningen bör användas för att justera den mellantätheter.
3
Tryck på <OK>.
6R9K-0R3