Justera färgbalans

Denna inställning låter dig finjustera färgbalansens täthet och styrka.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering) <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Färgbalans>.
2
Välj papperstyp.
3
Justera färgbalansen.
4
Tryck på <Finjustera täthet>.
5
Välj vilken färg du vill justera och justera tätheten.
6
Tryck på <OK>.
6R9K-0R9