Korrigering av färgmisspassning

Om utskriftspositionerna skiftar för respektive färg, använd följande förfarande för att utföra korrigering av färgmisspassning.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Misspassning för aut. färgkorrigering>.
2
Tryck på <Start>.
6R9K-0R5