Justera papperets falsningsposition

Om du använder vikningsenheten (tillval) och märker att vecken på papperet inte är exakt på sin avsedda plats, justerar du vikningspositionen.
Det här läget kan ställas in när Booklet Finisher-Y har monterats.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera åtgärd> <Justera falsningens placering>.
2
Välj papper.
3
Justera falsningens placering.
4
Tryck på <OK>.
6R9K-0RE