Stämpla scannade original för sändning/sparande

Maskinen kan infoga en stämpel på framsidan av original som har scannats. På så sätt kan du lätt urskilja vilka original som har scannats och vilka som inte har scannats.
1
Placera originalet i mataren. Placera original
En stämpel infogas på original som placeras i dokumentmataren.
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Huvudmeny>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ> <Slutfördstämpel>  <Stäng>.
6
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar. Stämplar infogas på de scannade originalen.
6R9K-08S