<Lagra/få åtkomst till filer>

I det här avsnittet beskrivs inställningar för att lagra scannade dokument och utskrift av lagrade filer.
<Registrera/redigera favoritinställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du sparar. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av vanliga utskriftsinställningar
<Ändra standardinställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Scanna och lagra>.
<Registrera/redigera favoritinställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du skriver ut. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av vanliga utskriftsinställningar
<Ändra standardinställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Åtkomst lagrade filer>.
<Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>
Om du sätter den här funktionen till <På> måste användare ange en sjusiffrig PIN-kod. PIN-koden för användares inlådor måste vara minst en siffra.
<Ange/registrera brevlådor>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>
Du kan ange en PIN-kod och ett namn för en låda samt ange den tid som ska gå innan filer i en låda tas bort automatiskt. Ange brevlådeinställningar
<Tid till automatisk filradering>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Inställningar för alla brevlådor>
Du kan ange en tid som ska gå innan filer i lådorna automatiskt tas bort.
<Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Inställningar för alla brevlådor>
Du kan välja om du vill skriva ut en fil som sparats på dator.
<Visa utskrift vid lagring från skrivardrivrutin>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Brevlådeinställningar>  <Säkerhetsinställningar för box>
Om du sätter den här inställningen till <Av> kan inställningarna för <Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin> inte ändras.
<Förenade inställningar för avancerat utrymme>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange de nödvändiga inställningarna för Avancerat utrymme i omgångar. Ställa in Avancerat utrymme till Allmän
<Öppen för allmänheten>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange hur du vill öppna Avancerat utrymme för allmänheten. Maskinen kan antingen öppnas externt som en SMB- eller WebDAV-server.
<Inställningar för WebDAV-server>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange säkerhetsinställningar som gäller för när du öppnar maskinen externt som en WebDAV-server.
<Tillåt att personligt utrymme skapas>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan välja om du vill tillåta att personligt utrymme skapas i Avancerat utrymme.
<Ta bort alla personliga utrymmen>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ta bort alla personliga utrymmen i Avancerat utrymme.
<Initiera delat utrymme>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan radera alla mappar och filer som lagrats i det delade utrymmet i Avancerat utrymme.
<Förhindra extern skrivning>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
För användare som har åtkomst till maskinen via en dator eller annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien, kan du ange om inte vill tillåta förhindra att skapa mappar eller spara filer i Avancerat utrymme som öppnas externt.
<Hantera autentisering>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan välja om du vill hantera autentisering av användare med åtkomst till Avancerat utrymme. Om du vill tillåta att personligt utrymme skapas en, måste du ställa in den här inställningen <På>.
<Tillåtna filformat för lagring>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan ange vilka filformat som får sparas i Avancerat utrymme.
<Spara åtgärdslogg>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Inställn. för avancerat utrymme>
Du kan välja om du vill skapa åtgärdsloggar för Avancerat utrymme. Om du använder åtgärdsloggar för Avancerat utrymme, kan du kontrollera och spåra registrerade användaråtgärder med hjälp av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Dessutom kan loggarna sparas till en dator i CSV-format. Hantera loggar
<Nätverksplatsinställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan registrera Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som extern referens. Ansluta till andra enheter
<Protokoll för extern referens>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan välja det protokoll som används vid åtkomst till Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som öppnas externt. Ansluta till andra enheter
<Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan bekräfta om TLS-servercertifikatet är giltigt vid åtkomst till Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name). Ansluta till andra enheter
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
En personlig mapp är en individuell mapp som kan användas av användaren som är inloggad med personlig autentisering. Delade mappar och filservrar kan anges och användas som personliga mappar. Konfigurera personliga mappar
<Använd scannings-/utskriftsfunktion>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Denna inställning låter dig spara dokument lagrade i minnesenheten samt skriva ut filer från minnesenheten. Begränsa användning av minnesenhet
<Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Du kan ange om genvägar till tillgängliga funktioner ska visas när minnesenheter är anslutna. Sätta i en minnesenhet
6R9K-0KS