<Datahantering>

Du kan konfigurera inställningar för att utnyttja maskinens inställningar eller data, som t.ex. adresslistor, eller säker hantering av hårddisken.
<Importera från USB-minne>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Du kan importera all inställningsinformation från ett USB-minne.
<Exportera till USB-minne>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Du kan exportera alla inställningar till ett USB-minne.
<Rapport för importresultat>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Välj om du vill skriva ut en rapport över importresultatet.
<Begränsa import/export från webbservice>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Välj om du vill begränsa import och export med andra webbprogram än Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Fullständig radering hårddiskdata>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Fullständig radering HDD-data>
Välj om onödiga data som blir kvar i hårddisken automatiskt ska raderas. Radera onödiga data från hårddisken
<Timing of Deletion>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Fullständig radering HDD-data>
Välj detta för att radera onödiga data. Radera onödiga data från hårddisken
<Överskrivningsmetod för borttagningsläge>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Fullständig radering HDD-data>
Du kan ange läget för borttagning och hur många gånger data ska raderas. Radera onödiga data från hårddisken
<Initiera alla data/inställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Välj om du vill återställa alla maskinens inställningar till de fabriksinställda värdena och fullständigt radera data som lagrats i maskinen. Den här inställningen behövs inte vid normal användning, men den är praktisk för att radera personlig eller konfidentiell information när du ska kassera maskinen. Initiera alla data/inställningar
<TPM-inställningar>
 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Om TPM-inställningen har aktiverats, kan du säkert lagra i krypteringsnyckeln för TPM-chipet (TPM-nyckel) som används för att kryptera konfidentiell information, som t.ex. lösenord, publikt nyckelpar för TLS-kommunikation och användarcertifikat som har lagrats i maskinen. Genom att göra detta kan du förhindra att viktig information i maskinen läcker ut. Du kan också återställa systemet om TPM-chipet skadas genom att återställa TPM-nyckeln. Använda TPM
6R9K-0L3