<Externt gränssnitt>

I det här avsnittet beskrivs USB-inställningarna.
<Använd som USB-enhet>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda maskinen som en USB-enhet.
<Använd MEAP-drivrutin för USB-ingångsenh.>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda MEAP-drivrutinen för anslutning av USB-indataenheter.
<Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda MEAP-drivrutinen för extern USB-lagring.
<Använd USB-lagringsenhet>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill tillåta användning av externa USB-lagringsenheter.
6R9K-0K7