Justera åtgärd

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Placering av klamrar i sadelhäftning>*1
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Ändra placering för falsning/häftning>*1
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>*1
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm, i steg om 0,25 mm
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Växla arbetssätt för hålslag i efterbehandlare>*1
<Prioritera hastighet>, <Prioritera precision>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
-
<Justera falsningens placering>*1
-2,00 mm till 0,00 mm till +2,00 mm (i steg om 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Tid tills häftning startar i läget Häfta>*1
1 till 3 till 5 sekunder
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Detta alternativ visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt.
6R9K-0HX