Gemensamma

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställn. för pappersmatning>
<På/av för automatiskt papperslådval>
<Kopiera>, <Skrivare>, <Åtk. lagrade filer>, <Mottagning/fax>, <Övriga>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Universalfack>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Övrigt: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopiera>: <Beakta färg>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopiera>: <Beakta papperstyp>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Skrivare>: <Använd grupp>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Automatiskt val av pprslåda baserat på färg>
<Universalfack> och Övriga: <Färg>, <Svartvitt>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Växla metod för pappersmatning>
<Universalfack> och Övriga: <Prioritera hastighet>, <Prioritera sida>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns för pausat jobb>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
0 till 5 till 999min.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar f/pappersutmatn.>
<Utmatningsfack - inställningar>*1
<Fack A>: <Kopiera>, <Åtk. lagrade filer>, <Skrivare>, <Mottagning>, <Övriga>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Fack B>: <Kopiera>, <Åtkomst lagrade filer>, <Skrivare>, <Mottagning>, <Övriga>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Fack C>: <Kopiera>, <Åtkomst lagrade filer>, <Skrivare>, <Mottagning>, <Övriga>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Fack D>: <Kopiera>, <Åtkomst lagrade filer>, <Skrivare>, <Mottagning>, <Övriga>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Förskjut jobb>*1
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Skiljeark mellan jobb>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ändra> (Välj papperskälla)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skiljeark mellan kopior>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<kopior> (1 till 10 till 9999)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ändra> (Välj papperskälla)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tvingad utmatning av obearbetat flikpapper>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Åtgärd vid för många ark att häfta>*1
<Hörn/Dubbel>: <Skriv ut utan häftning>, <Avbryt utskrift>
<Sadelhäftning>: <Skriv ut utan häftning>, <Avbryt utskrift>
<Eko (utan häftning)>: <Skriv ut utan häftning>, <Avbryt utskrift>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Aktivera förskjutning för ensidiga utskriftsjobb>*1
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Utskriftsinställningar>
<Utskriftsprioritet>
<Kopiera>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Skrivare>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Åtkomst lagrade fil>, <Ta emot/fax>, <Övriga>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Text/fotoprioritet när ACS känner av S/V>
<Textprioritet>, <Fotoprioritet>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Konvert.färg efter angiv. färg för utskrift med 2 färger>
<Alla kromatiska färger>, <Endast ungefärliga färger>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardinställ f utmat.rapport>
<2-sidig utskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera form>
<Registrera>, <Radera>, <Kontrollera utskrift>, <Detaljer>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Prioritera bildkvalitet för Placera bild>
<Auto>, <Prioritera original>, <Prioritera form>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera tecken för sidnumrering/vattenstämpel>
<Registrera>, <Redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering>
Välj alternativ
<Nummeraltern.>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/anv.namn>: <På>, <Av>
<Datum>: <På>, <Av>
<Text>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datuminställningar (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Välj tecken (<Ange>, välj bland registrerade tecken)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datuminställningar (<Justera vänster>, <Justera mitten>, <Justera höger>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Tvinga utskrift av igenkänningsinformation>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Målfunktion>: <Kopia> (<>, <Av>), <Skrivare> (<>, <Av>), <Åtkomst lagrade filer> (<>, <Av>)
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Position>: <Övre vänster>, <Övre höger>, <Undre vänster>, <Undre höger>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Orig. innehållsriktn.>: <Stående bild>, <Liggande bild>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Ange detaljer>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Säker vattenstämpel/dokumentscanningslås>
<Tvingad säker vattenstämpel/dokumentscanningslås>
Om du använder TL-kod:
<Kopia>, <Åtkomst lagrade filer>, <Skrivare>: <Ange inte>, <Tvingad säker vattenstämpel>, <Tvingat dokumentscanningslås>
Ja
Nej
Ja
Ja*2
C
Settings/Registration Basic Information
Vid användning av QR-kod:
<Kopia>, <Åtkomst lagrade filer>, <Skrivare>: <Ange inte>, <Tvingad säker vattenstämpel>, <Tvingat dokumentscanningslås>, <Säk. v-stämp. + dok.scan.lås>
Ja
Nej
Ja
Ja*3
C
Settings/Registration Basic Information
<Drivrutinens vattenstämpel/dokumentscanningslås>
Om du använder TL-kod:
<Ange inte>, <Säker vatt.- stmp drvrutin>, <Dok.scan.lås i drivrutin>
Ja
Nej
Ja
Ja*4
C
Settings/Registration Basic Information
Vid användning av QR-kod:
<Ange inte>, <Säker vatt.- stmp drvrutin>, <Dok.scan.lås i drivrutin>, <Säk. vattenst. +dok.scan.lås>
Ja
Nej
Ja
Ja*5
C
Settings/Registration Basic Information
<Justera kontrast för bakgrund/tecken>
<Svart>
<Relativ kontrast>: -7 till 0 till +7
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Provutskrift>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Bakgrundsmönster>: <Inget>, <Arabesk>, <Solfjädrar>, <Prickar>, <Stjärnor>, <Rutnät>, <Moln>, <Körsbärsblommor>, <Blad>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Format>: <Liten>, <Medel>, <Stor>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Skriv ut vertikalt>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Vita bokstäver på färgad bakgr.>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Initiera>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Inställningar f. standardvärde> (1 till 64): 1 till 16 till 64
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Täthet i bakgrundsyta> (1 till 36): 1 till 6 till 36
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Cyan>
<Relativ kontrast>: -7 till -1 till +7
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Provutskrift>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Bakgrundsmönster>: <Inget>, <Arabesk>, <Solfjädrar>, <Prickar>, <Stjärnor>, <Rutnät>, <Moln>, <Körsbärsblommor>, <Blad>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Format>: <Liten>, <Medel>, <Stor>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Skriv ut vertikalt>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Vita bokstäver på färgad bakgr.>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Initiera>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Inställningar f. standardvärde> (1 till 64): 1 till 12 till 64
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Täthet i bakgrundsyta> (1 till 36): 1 till 7 till 36
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Magenta>
<Relativ kontrast>: -7 till -1 till +7
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Provutskrift>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Bakgrundsmönster>: <Inget>, <Arabesk>, <Solfjädrar>, <Prickar>, <Stjärnor>, <Rutnät>, <Moln>, <Körsbärsblommor>, <Blad>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Format>: <Liten>, <Medel>, <Stor>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Skriv ut vertikalt>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Utskriftsinställningar>
<Vita bokstäver på färgad bakgr.>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Initiera>: <Ja>, <No>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Inställningar f. standardvärde> (1 till 64): 1 till 12 till 64
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Täthet i bakgrundsyta> (1 till 36): 1 till 7 till 36
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Justera TL-kod>
<Färg>: <Magenta>, <Svart>
Ja
Nej
Nej
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Magenta>
<Punktstorlek> (1 till 7): 1 till 4 till 7
Ja
Nej
Nej
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Svart>
<Punktstorlek> (1 till 7): 1 till 4 till 7
Ja
Nej
Nej
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Punkttäthet>: <Standard>, <Grov>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Färg>: <Magenta>, <Svart>
Ja
Nej
Nej
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Initiera>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Placering av QR-kod>
<Övre vänster>, <Undre vänster>, <Övre höger>, <Undre höger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Avsluta viloläge snabbt för utskriftsjobb>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Radera pausade jobb automatiskt>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
0 till 5 till 999 min.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Scanningsinställningar>
<Metod för återställning vid stopp i arkmatare>
<Från första sidan>, <Från pausat original>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Ange detektering av flerarksmatning som standard>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för scannerbrus>
<Prioritera hastighet>, <Tyst>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Förhindra ränder>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Prio. hastighet/bildkvalitet för S/V-scanning>
<Fax/I-Fax sändjobb>: <Prioritera hastighet>, <Prioritera kvalitet>
<Alla sändjobb utom fax/I-Fax-jobb>: <Prioritera hastighet>, <Prioritera kvalitet>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Val av LTRR/STMT för original>
<Välj manuellt>, <Använd LTRR format>, <Använd STMT-format>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Gammavärde fjärrscanning>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Auto online>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto offline>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Generera fil>
<Bildkvalitetsnivå för Begränsad färg/Kompakt>
<Prioriterad datastorlek>, <Normal>, <Prioritera kvalitet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Upplösningsinställningar för PDF (begr. färg)>
<100x100 dpi>, <200x200 dpi>, <300x300 dpi>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för OCR (sökbar text)>
<Smart Scan>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Max. antal tecken i filnamn>: 1 till 24
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för Konturer & utjämning>
<Linjegrafik>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Grafikigenkänningsnivå>: <Normal>, <Medel>, <Hög>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bakgrundsbildsnivå>: <Prioriterad datastorlek>, <Normal>, <Prioritera kvalitet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<OOXML-inställningar>
<Bakgrundsbildsnivå>: <Prioritera kvalitet>, <Standard>, <Prioriterad datastorlek>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivå för färgbildsigenkänning>: <Hög>, <Standard>, <Känner inte igen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Igenkänning av linjebredd f/färgbild>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkludera bakgrundsbilder I Word-fil>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange minsta PDF-version>
<Ange inte>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatera PDF till PDF/A>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Optimera PDF för webb>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<256-bitars AES-inst. för krypterad PDF>
<Acrobat 9.0 eller motsvarande>, <Acrobat 10.0 eller motsvarande>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Driftsinställningar för dokumentscanningslås>
<Använd dokumentscanningslås>
<Använd TL-kod>, <Använd QR-kod>, <Använd inte>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inst. för TL-kod för dokumentscanningslås>
<Begränsning för scanningsjobb>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Åtgärd för flerinbäddad information>: <Fortsätt jobb>, <Avbryt jobb>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa funktioner som rör dokumentscanningslås>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inst. för QR-kod för dokumentscanningslås>
<Begränsning för scanningsjobb>: <Arbetssätt A (Standard)>, <Arbetssätt B (säkrat)>, <Av>
<Begränsa funktioner som rör dokumentscanningslås>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange verifieringsmetod>
<Info som används för LDAP-serverautentisering>
<Enhetsinställningar>, <Verif.info för enhetsinlog.>, <Registrera info f varje användare>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information som anv. för aut. av SMTP-server>
<Enhetsinställningar>, <Registrera info f varje användare>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Info. som anv. för autentisering av filsänd./bläddring>
<Standard>, <Verif.info för enhetsinlog.>, <Registrera info f varje användare>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt
*2
<Tvingad säker vattenstämpel>: Nej
<Lösenord vid analys av inbäddad info.>: Nej
*3
<Tvingad säker vattenstämpel>: Nej
<Tvingat dokumentscanningslås>: Nej
<Säk. v-stämp. + dok.scan.lås>: Nej
*4
<Säker vatt.- stmp drvrutin>: Nej
<Lösenord vid analys av inbäddad info.>: Nej
*5
<Säker vatt.- stmp drvrutin>: Nej
<Dok.scan.lås i drivrutin>: Nej
<Säk. v-stämp. + dok.scan.lås>: Nej
6R9K-0J1