PCL

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 till 104; 0 (Om inställningen för teckensnittskälla är Internal.)
1 till 999; 1 (Om inställningen för teckensnittskälla är Soft/External.)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 till 999,75 <point>; 12,00 <point>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 till 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 till 128 <lines>; 64 <lines>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
98,4 mm till 1200,0 mm; 457,2 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
98,0 mm till 320,0 mm; 320,0 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Image>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <On>, <Off>
<Image>: <On>, <Off>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
6R9K-0J7