Utmatningsrapport

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PCL>*1
<Konfigurationssida>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Teckensnittslista>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<PS>*1
<Konfigurationssida>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Teckensnittslista>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<RGB-provsida>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<CMYK-provsida>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<RGB-färgkarta>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<CMYK-färgkarta>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
6R9K-0J4