Utility

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Reset Printer>
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
6R9K-0JE