XPS

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <Error Diffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <Error Diffusion>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <Error Diffusion>
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <On>, <Off>
<Image>: <On>, <Off>
<Grayscale Conversion>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Image>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
6R9K-0JC