Skicka

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utmatningsrapport>
<Användardatalista för sändning/mottagning>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Faxanvändardatalista>*1
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Gemensamma inställningar>
<Registrera favoritinställningar>
Bekräfta inställningar
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
Välj plats: <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Visa kommentarer>:
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Namn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Redigera favoritinställningar>
Välj knappen. <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja*2
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Visa kommentarer>:
<På>, <Av>
<Radera>, <Kontrollera innehåll>, <Ändra namn>
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standarddisplay>
<Standard>, <Snabbval>, <Favoritinställningar>, <Adressbok>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa användning av adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Registrera alternativgenvägar>
<Snabbknapp 1>:
<2-sidigt original>, varje läge, <Ej tilldelad>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Snabbknapp 2>:
<Olika original format>, varje läge, <Ej tilldelad>
<S.-rapport>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <Endast för fel> är valt:
<Tillåt utskrift från tillval>: <>, <Av>
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
<Rapport med bild för färgsändning>: <På>, <Av>
När <På> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
<Rapport med bild för färgsändning>: <På>, <Av>
När <Av> är valt:
<Tillåt utskrift från tillval>: <>, <Av>
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
<Rapport med bild för färgsändning>: <På>, <Av>
<Kommunikationshanteringsrapport>
<Skriv ut/skicka vid angivet ant. överför.>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antal överföringar: 100 till 1000
<Skriv ut/skicka vid angiven tid>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ange utskriftstid: 00:00 till 23:59
<Skriv ut skickade/mottagna jobb separat>: På, Av
<Mottagare för sändning>
<Eget sändar-ID>
<Utskrift>, <Skriv inte ut>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Utskriftsplacering>: <Innanför>, <Utanför>
<Visa namn för mottagarenhet>: <>, <Av>
<Skriv telefonnr>: <Fax>, <TEL>
<Radera misslyckade sändningsjobb>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Antal nya försök>
0 till 3 till 5 ggr
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Datakomprimeringsförhållande>
<Hög komprimering>, <Normal>, <Låg komprimering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gammavärde YCbCr-sändning>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Bekräfta TLS-certifikat för FTPS-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Begränsa ny mottagare>
<Fax>*1: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-post>: <På>, <Av>
<I-fax>: <På>, <Av>
<Fil>: <På>, <Av>
<Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Begränsa filformat>: <>, <Av>
<Begränsa e-post till Skicka till mig>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa filsändning till personlig mapp>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
<Arbetsmapp>, <Registr. för varje anv.>, <Använd inlog.server>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <Arbetsmapp> är valt:
<Ang.>, <Användaraut-info f varje användare>
<Ställ in>: <Protokoll> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Värdnamn>, <Mappsökväg>
När <Använd inlog.server> är valt:
<Användaraut-info f varje användare>
<Begränsa omsändning från logg>*1
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument>*1
<Använd säkerhetskopiering för skickat dokument>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Säkerhetskopieplats>: Välj adress, Adressuppgifter, Registrera adress
<Mappnamn>: <Avsändarinformation>, <Datum>, <Av (skapa inte)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>
<Visa meddelande när ett jobb accepteras>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Jobb att avbryta när stopp väljs>
<Senast mottagna jobb>, <Jobb som skickas>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-post-/I-faxinställningar>
<Registrera enhetsnamn>
Registrera enhetsnamn
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationsinställningar>
<SMTP-mott.>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-server>: Ange SMTP-servern
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<E-postadress>: Ange e-postadressen
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: Ange POP-servern
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-inloggningsnamn>: Skriv POP-inloggningsnamnet
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-lösenord>: Ange POP-lösenordet
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-intervall>: 0 till 99 minuter
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentis./kryptering>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<POP-aut.- metod>: <Standard>, <APOP>, <POP VER.>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-autentisering före sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-autentis. (SMTP-AUTENT)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt TLS (SMTP-mottagning)>: <Alltid TLS>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt TLS (POP)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt TLS (SMTP-sändning)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Visa autent.skärm vid sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>
<SMTP-sändning>, <POP-SÄNDN.>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-sändning>: 1 till 25 till 65535
<POP-SÄNDN.>: 1 till 110 till 65535
<S/MIME-inställningar>
<Krypteringsinställningar>: <Kryptera alltid>, <Kryptera endast om certifikat>, <Kryptera inte>
<Lägg till digitala signaturer>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om kryptering har valts:
<Krypteringsalgoritm>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Signaturalgoritm>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verifiera signatur vid mottagning>: <På>, <Av>
<Skriv ut signatur vid mottagning>: <På>, <Av>
<Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Max. datastorlek vid sändning>
0 till 3 till 99 MB
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardämne>
Ange ämne, bifogad bild
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange autent.användare som svarsmottagare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange autent.användare som avsändare>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt ej registrer. anv. att skicka e-post>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns för fullständig S.>
1 till 24 till 99 h
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Skriv ut MDN/DSN vid mottagning>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd Skicka via server>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt MDN ej via server>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa sändningsmottagardomän>
<Begränsa sändn. till domäner>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja*3
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Registrera>, <Information/redigera>, <Radera>
<Slutför autom. när e-postadresser anges>
<Av>, <Adressbok (lokalt)>, <LDAP-server>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lägg autom. till ang. domän till mott. utan domän>
<Domännamn>
<Vid sändning av e-post>: <On>, <Off>
<Vid sändning av I-Fax>: <On>, <Off>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxinställningar>*1
<Registrera favoritinställningar>
Bekräfta inställningar
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Välj plats: <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Visa kommentarer>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Namn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Redigera favoritinställningar>
Välj knappen. <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Visa kommentarer>: <På>, <Av>
<Radera>, <Kontrollera innehåll>, <Ändra namn>
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standarddisplay>
<Standard>, <Adressbok>, <Favoritinst.>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa användning av adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Registrera alternativgenvägar>
<Snabbknapp 1>:
<Täthet>, varje läge, <Ej tilldelad>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Snabbknapp 2>:
<Originaltyp>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Snabbknapp 3>:
<2-sidigt original>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Snabbknapp 4>:
<Olika original format>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Registrera avsändarens namn (TTI)>
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Anv autent. användarnamn som avsändarnamn>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM S.>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange paustid>
1 till 4 till 15 s
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatisk återuppringning>*4
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange detaljer>:
<Ant. återuppringn.>: 1 till 2 till 10 ggr
<Återuppr.intervall>: 2 till 99 minuter
<Ring upp igen vid sändningsfel>: <Felsida och förstasida>, <Alla sidor>, <Av>
<Kontrollera kopplingston före sändning>*4
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxsändningsrapport>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <Endast för fel> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
När <På> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
<Faxaktivitetsrapport>
<Skriv ut/skicka vid angivet ant. överför.>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antal överföringar: 40 till 1000
<Skriv ut/skicka vid angiven tid>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ange utskriftstid: 00:00 till 23:59
<Skriv ut skickade/mottagna jobb separat>: På, Av
<Mottagare för sändning>
<Ange linje>
<Linje 1> till <Linje 2>
-
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Registrera enhetens telefonnummer>
Ange användarens telefonnummer.
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Registrera enhetsnamn>
Ange enhetens namn
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Välj linjetyp>
<Pulsval>, <Ton>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Redigera linjenamn för skärm för linjeval>
Ange linjens namn
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardadresslista vid linjeval>
<Adresslista 1> på <Adresslista 10>, <Alla adresslistor>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Välj sändningslinje>*1
Om Super G3-faxkort och Super G3 2nd Line-faxkort är monterade:
<Linje 1>, <Linje 2>, <Prioriterad S.>, <Förhindra S.>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Starthastighet S.>
<33600 Bit/s>, <14400 Bit/s>, <9600 bit/s>, <7200 bit/s>, <4800 bit/s>, <2400 bit/s>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<R-knappsinställning>
<PSTN>, <PBX>
När <PBX> är valt:
<Prefix> (högst 20 siffror), <Koppling>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekräfta angivet faxnummer>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt sändning från faxdrivrutin>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Kontrollera före sändning om faxmottagare inkluderad>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Endast för gruppsändn.>, <Alla>
<Begränsa gruppsändning om faxmott. är inkluderad>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<S.-inställningar för fjärrfax>*1
<Serveradress för fjärrfax>
Ange IP-adressen eller värdnamnet
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns för S.>
1 till 24 till 99 timmar (i steg om en timme)
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Antal sändningsrader>
Linje 1 till 4
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Välj prioriterad linje>
<Auto>, <Linje 1>, <Linje 2>*5, <Linje 3>*5, <Linje 4>*5, <Prioriterad S.>, <Förhindra S.>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd IP-fax>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för IP-faxkommunikationsläge>
<Använd Intranet>: <På>, <Av>
<Använd VoIP-gateway>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fjärrfaxinställningar>
<Använd fjärrfax>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpliga tillbehör är tillgängliga.
*2
<Visa kommentarer>: Nej
*3
<Information/redigera>: Nr, <Radera>: Nej
*4
Indikerar alternativ som kanske inte visas på displaybilden Inställningar/registrering eller som kan ha olika standardinställning beroende på region.
*5
Visas enligt det antal rader som angetts i <Antal sändningsrader>.
6R9K-0JF