Datahantering

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Importera/exportera>
<Importera från USB-minne>
<Lagra importresultat i enhet>: <>, <Av>
<Lagra importresultat i USB>: <På>, <Av>
<Dekrypteringslösenord>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Exportera till USB-minne>
<Krypteringslösenord>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Rapport för importresultat>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begränsa import/export från webbservice>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fullständig radering HDD-data>
<Fullständig radering hårddiskdata>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidpunkt för radering>
<Under jobb>, <Efter jobb>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Överskrivningsmetod för borttagningsläge>
<En gång med 0 (noll) data>, <En gång med slumpvisa data>, <3 gånger med slumpvisa data>, <DoD-standard>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Initiera alla data/inställningar>
<En gång med 0 (noll) data>, <En gång med slumpvisa data>, <3 gånger med slumpvisa data>, <Slumpdata 9 gånger>, <DoD-standard>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<TPM-inställningar>
<Använd TPM>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Säkerh.kop. TPM-nyckel>
<Lösenord>: (Högst 12 tecken)
<Återställ TPM-nyckel>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
*1
Om <TPM-inställningar> sätts till <På>, se till att säkerhetskopiera TPM-nyckeln på importmottagarmaskinen.
6R9K-0K0