Enhetshantering

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Enhetsinfo-inställningar>
<Enhetsnamn>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Plats>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Enhetsinfo distribueringsinställningar>
<Sändinställningar>
<Registrera mottagare>
<Auto sök/registrera>, <Registrera>, <Detaljer>, <Radera>, <Skriv ut lista>
Nej
Nej
Nej
Nej
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Auto sök/registrera>:
<Sökdjup (router)>: 1 till 8
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Visa värdnamn>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Starta auto. sökning>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Ange Auto-distribuering>
<Varje dag> (1 till 5), <Ange dagar> (<Sön> till <Lör>, 1 till 5), <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar/registreringsvärde>: <På>, <Av>
<Nätverksinställningar>: <Inkludera>, <Exkludera>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Avdelnings-ID>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Adressbok>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Webbåtkomstfavoriter>*2: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Skrivarinställningar>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Pappersinformation>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Manuell distribuering>
<Inställningar/registreringsvärde>: <På>, <Av>
<Nätverksinställningar>: <Inkludera>, <Exkludera>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Avdelnings-ID>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Adressbok>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Webbåtkomstfavoriter>*2: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Skrivarinställningar>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Pappersinformation>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<iW Function Flow>*2: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Ange MEAP-verifiering>
<Användarnamn>, <Lösenord>, <Inloggningsdestination>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Mottagningsinställningar>
<Begränsa mottagn. av enhetsinfo.>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Återställ data>
<Inställningar/Reg. värde>, <Avdelnings-ID>, <Adressbok>, <Webbåtkomstfavoriter>*2, <Skrivarinställningar>, <Pappersinformation>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begränsa mottagn. för varje funktion>
<Inställningar/registreringsvärde>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Avdelnings-ID>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Adressbok>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Webbåtkomstfavoriter>*2: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skrivarinställningar>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Pappersinformation>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange pappersinformation>
<Alla>, <Endast grund läggande>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd MEAP-autentisering vid mottagning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationslogg>
<Detaljer>, <Skriv ut lista>, <Rapportinställningar>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Rapportinställningar>
<Autoutskrift (100 överföringar)>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange utskriftstid>: <På> (00:00 till 23:59), <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Separat rapporttyp>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begräns. funktioner, arbetssätt>
<Efterbehandlarfack A>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Efterbehandlarfack A/B>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Sadelhäftningsenhet i efterbehandlare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Hålslag i efterbehandlare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Bekräfta certifikat för enhetssignatur>
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Bekräfta certifikat för användarsignatur>*2
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Certifikat - inställningar>
<Generera nyckel>
<Generera nyckel för nätverkskommunik.>
<Nyckelnamn>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Signaturalgoritm>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Nyckelalgoritm>: <RSA>, <ECDSA>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
När <RSA> är valt: <Nyckellängd (bitar)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Om <ECDSA> är valt
<Nyckeltyp>: <P256>, <P384>, <P521>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Startdatum för giltighet>: Datum, månad, år (01/01 2000 - 31/12 2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Slutdatum för giltighet>: Datum, månad, år (01/01 2000 - 31/12 2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Land/region>: Namn och kod för land/region
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Region>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Ort>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Organisation>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Org.- enhet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Gemens. namn> (maskinens IP-adress eller FQDN (högst 41 tecken))
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Generera/uppdatera nyckel f. enhetssign.>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Key Settings
<Generera/uppdatera nyckel f. åtkomstkont>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Lista över nycklar och certifikat>
<Lista över nycklar och certifikat f. anv.>*2
<Certifikatinformation>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Lista över enhetens nycklar och certifikat>*2
<Certifikatinformation>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Visa användningsplats> (Nyckel och certifikat)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Lista över CA-certifikat>
<Certifikatinformation>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Lista över återkallade certifikat. (CRL)>
<CRL-information>: <Version>, <Signaturalgoritm>, <Giltigt från>, <Nästa uppdatering>, <Utfärdare>, <Serienummerlista>
Ja
Ja
Ja
Nej
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrera nyckel och certifikat>
<Registrera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrera CA-certifikat>
<Registrera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Inställ. för OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Använd OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <På>, <Av>
När <På> är valt:
<Certifikatverifieringsnivå>:
<Aktivera overifierade certifikat>: <>, <Av>
<Inställningar för OCSP Responder>:
<URL>: <Hämta från Certifikat>, <Eget>, <Hämta från Cert.+Anpassad>
<Anpassad URL>
<Tidsgräns för kommunikation>: 1 till 3 till 30 s
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Visa jobbstatus före verifiering>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
<Kopiera/skriva ut>: <På>, <Av>
<Skicka>: <På>, <Av>
<Mottagning>: <På>, <Av>
<Lagra>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Visa jobblogg>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <Av> är valt:
<Hämta jobblogg med hanteringsprogramvara>: <Tillåt>, <Tillåt inte>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Spara granskningslogg>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta nätverksautentiseringslogg>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Spara tangentanvändningslogg>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begränsa åtkomst för Service>
<På>, <Av (autent. krävs)>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Synkronisera egna inställningar (klient)>
Innan synkronisering: <Aktivera>, <Paus>
Efter synkronisering: <Avaktivera>, <Fortsätt>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Synkronisera egna inställningar (server)>
Innan synkronisering: <Aktivera>
Efter synkronisering: <Avaktivera>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Hantera Personliga inställningar>
<Aktivera användning av personliga inställningar>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Åtgärd när maximalt antal användare överskrids>
<Ta bort äldsta användarinställningarna>, <Förkasta nya användarinställningar>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd standardskärm efter start/återställning>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd NFC-kortemulering>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt ej initiering av administratörslösenord>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begränsa åtgärder i specialläge>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
*1
Importera den registrerade distributionsmottagaren.
*2
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt.
*3
Stöder endast algoritmer som kan importeras med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
*4
Nycklar och certifikat exporteras i formatet PKCS#12.
6R9K-0JX