Nätverk

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
<Utmatningsrapport>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utmatningsrapport>
<Ja>, <No>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Bekräfta ändrade inställningar för nätverkanslutning>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta ändrade inställningar för nätverkanslutning>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP-inställningar>: <IPv4-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPv4>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-adressinställningar>
<IP-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Delnätsmask>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gatewayadress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto. IP>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inst. för DHCP-alt.>
<Hämta värdnamn>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta DNS-serveradress>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta domännamn>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta WINS-serveradress>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta SMTP-serveradress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta POP-serveradress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<PING-kommando>
<IPv4-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<TCP/IP-inställningar>: <IPv6-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPv6>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillståndslös adress - inställningar>
<Använd tillståndslös adress>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuell adress - inställningar>
<Använd manuell adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Manuell adress> (IPv6-adress (max 39 tecken))
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd>: 0 till 64 till 128
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Standardrouteradress> (max 39 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Använd DHCPv6>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<PING-kommando>
<IPv6-adress> (max 39 tecken)
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Värdnamn>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inst. för DHCP-alt.>
<Hämta DNS-serveradress>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta domännamn>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP-inställningar>: <DNS-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<DNS-serveradress - inställningar>
<IPv4>
<Primär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS-värd/domännamn - inst.>
<IPv4>
<Värdnamn>: Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Domännamn>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Använd samma värd-/domännamn som IPv4>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Värdnamn>: Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Domännamn>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för Dynamisk DNS-uppdatering>
<IPv4>
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera tillståndslös adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera manuell adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Reg. tillståndsstyrd adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-inställningar>
<Använd IPv4 mDNS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-namn> (max 63 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd IPv6 mDNS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd samma mDNS-namn som IPv4>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-namn> (max 63 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>
<Datornamn> (max 15 tecken): Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Arbetsgruppsnamn> (max 15 tecken): ARBETSGRUPP
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Kommentar> (max 48 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Använd NetBIOS>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<SMB-serverinställningar>
<Använd SMB-server>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd SMB-verifiering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringstyp>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv SMB-signatur för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv kryptering för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange SMB-serverversion>
<1.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för SMB-klient>
<Autentiseringstyp>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv SMB-signatur för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv kryptering för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns>: 3 till 10 till 300 s
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange SMB-klientversion>
<1.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS-inställningar>
<WINS-upplösning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS-serveradress> (IP-adress)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för LPD-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD-försättssida>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns mott>: 1 till 5 till 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för RAW-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Dubbelriktad kommunikation>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns mott>: 1 till 5 till 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SNTP-inställningar>
<Använd SNTP>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Pollingsintervall>: 10 till 1440 till 2880 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-serveradress> (IP-adress eller värdnamn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-serverkontroll>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<FTP-utskriftsinställningar>
<Använd FTP-utskrift>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn>: guest
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord>: 7654321
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd UTF-8 för att visa namn på FTP-utskriftsjobb>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD-inställningar>
<Använd WSD>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd WSD-sökning>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd WSD-scanningsfunktion>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd FTP PASV-läge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för IPP-utskrift>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt när TLS används>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd verifiering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för Multicast Discovery>
<Svar>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Scope-namn>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 till 11427 till 65535
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 till 3 till 254
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 till 600 till 65535 s
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd HTTP>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd WebDAV-server>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS-inställningar>
<Nyckel och certifikat>
<Ange som standardnyckel>: <Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Visa användningsplats> (Visar vad nyckelparet används för)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Ange tillåtna versioner>
<Max. version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lägsta version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar krypteringsalg.>
<AES-CBC (256 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Key Exchange algoritminställn.>
<RSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar signaturalgoritm>
<RSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<HMAC algoritminställningar>
<SHA1>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd proxy inom samma domän>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange verifiering>
<Använd proxyautentisering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekräfta aut.info i aut.hanteringsläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<TCP/IP-inställningar>: <IPSec-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPSec>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ta emot paket utan principer>
<Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Princip på/av>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<Policy-namn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manövreringsinställningar>
<Lokal adress> (<Alla IP-adresser>, <IPv4-adress>, <IPv6-adress>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv4-inst.> (<En adress>, <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Subnätinställningar> (<Adress>, <Delnätsmask>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress> (<Adress>), <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Ange prefix> (<Adress>, <Prefixlängd>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (0 till 64 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fjärradress> (<Alla IP-adresser>, <Alla IPv4- adresser>, <Alla IPv6- adresser>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv4-inst.> (<En adress>, <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Subnätinställningar> (<Adress>, <Delnätsmask>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress> (<Adress>), <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Ange prefix> (<Adress>, <Prefixlängd>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (0 till 64 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Ange efter portnummer>, <Ange efter tjänstenamn>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange efter portnummer> (<Lokal port> (<Alla portar>, <Enkel port>), <Fjärrport> (<Alla portar>, <Enkel port>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Enkel port> (1 till 65535)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange efter tjänstenamn>
<Tjänst på/av>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE-inställningar>
<IKE-läge>: <Huvud>, <Aggressiv>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Giltighet>: 1 till 480 till 65535 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringsmetod>: <Förutdelad nyckel> (<Delad nyckel>), <Digital sig. Metod> (<Nyckel och certifikat>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>:
<Ange som standardnyckel>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>:
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>: <Visa användningsplats> (Visar vad nyckelparet används för)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm> (<Auto>, <Manuella inställningar>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar>
<Autentisering>
<SHA1>: <>, <Av>
<SHA2>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kryptering>
<3DES-CBC>: <>, <Av>
<AES-CBC>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<DH-grupp>
<Grupp 14 (2048)>: <>, <Av>
<ECDH-P256>: <På>, <Av>
<ECDH-P384>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSecnätverksinst.>
<Giltighet>
<Tid>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<På>: (1 till 480 till 65535min.)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Giltighet>
<Format>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<På>: (0 till 1 till 65535 MB)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Auto>, <Manuella inställningar>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Inställningar:
<ESP-autentisering>
<SHA1>: <>, <Av>
<NULL>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP-kryptering>
<3DES-CBC>: <>, <Av>
<AES-CBC>: <På>, <Av>
<NULL>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Inställningar: Inget
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Inställningar: Inget
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Anslutningsläge>:
Transportera (Endast visning)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt endast 256 bitars AES-nyckellängd>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Redigera>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Radera>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Skriv ut lista>
<Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<TCP/IP-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 till 1500 bytes (600-1500)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd nätverkslänkscanning>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd TLS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<AppleTalk-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<AppleTalk-inställningar>
<Använd AppleTalk>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
A
Settings/Registration Basic Information
<Fas>: <Fas 2> (visning endast)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Servicenamn>: Enhetsnamn
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Zon>: *
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Utskriftsläge>: <Båda>, <Placera i kö>, <Direkt>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<SNMP-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd SNMPv1>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange dedikerad grupp>
<Dedikerad grupp>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange gruppnamn 1>
<Gruppnamn 1>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gruppnamn>: publik
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange gruppnamn 2>
<Gruppnamn 2>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gruppnamn>: publik2
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd SNMPv3>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Administratörsinställningar>
<Använd administratör>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Krypteringslösenord>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd samma lösenord som för autentisering>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarinställningar>
<Användare På/Av>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (<Användarnamn>, <MIB-åtkomstbehörighet> (<Läs/skriv>, <Skrivskydd>), <Säkerhetsinställn.> (<Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, <Aut. Nej/Krypt. Nej>), <Autentiseringsalgoritm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentiseringslösenord>, <Krypteringsalgoritm> (<DES>, <AES>), <Krypteringslösenord>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera> (<Användarnamn>, <MIB-åtkomstbehörighet> (<Läs/skriv>, <Skrivskydd>), <Säkerhetsinställn.> (<Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, <Aut. Nej/Krypt. Nej>), <Autentiseringsalgoritm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentiseringslösenord>, <Krypteringsalgoritm> (<DES>, <AES>), <Krypteringslösenord>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Hämta skrivarhanteringsinformation från värd>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Neka SNMP-paket i viloläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
<>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Reserverad port - inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Reserverad port - inställningar>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringsmetod dedikerad port>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autentiseringsmetod dedikerad port>
<Läge 1>, <Läge 2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd skrivarköfunktion>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd skrivarköfunktion>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Väntetid för Anslutning vid start>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Väntetid för Anslutning vid start>
0 till 300 s
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Identifiera automatiskt>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationsläge> (Av): <Halvduplex>, <Full duplex>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet-typ> (Av): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuell överföringshastighet>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<MAC-adress>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Inställningar viloläge prioritet>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar viloläge prioritet>
<Avslutshastighet>, <Energispar>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IEEE 802.1X-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IEEE 802.1X>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inloggningsnamn>
Inloggningsnamn
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Verifiera autentiseringsserverns certifikat>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Verifiera autentiseringsservers namn>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringsservernamn>
Autentiseringsservernamn
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd TLS>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>
Ange som standardnyckel
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Visa användningsplats> (Nyckel och certifikat)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Använd TTLS>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<<TTLS-inställningar (TTLS-protokoll)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd PEAP>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn>
Namn på den användare som ska autentiseras med IEEE802.1X-autentisering
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord>
Lösenord för den användare som ska autentiseras med IEEE802.1X-autentisering
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Samma anv.namn som inloggn.namn>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brandväggsinställningar>: <Ipv4-adressfilter>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Information/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Information/redigera>, <Delete>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brandväggsinställningar>: <IPv6-adressfilter>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (Upp till 16 IPv6-adresser), <Information/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (Upp till 16 IPv6-adresser), <Information/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera>
<En adress> (<Adress>), <Prefixadress> (<IPv6-prefix>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMPv6>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brandväggsinställningar>: <MAC-adressfiltrering>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 100 Mac-adresser), <Redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 100 Mac-adresser), <Redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brandväggsinställningar>: <Logg över spärrade IP-adresser>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Logg över spärrade IP-adresser>
<Tid>, <Typ>, <IP-adress>, <Portnummer>, <Resultat>, <Visa IP-adress>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Använd Mopria>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd Mopria>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Use AirPrint>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Use AirPrint>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Visa fel för AirPrint>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa fel för AirPrint>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för Google Cloud Print>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Google Cloud Print>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Informationsinställningar för enhetsposition>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Informationsinställningar för enhetsposition>
<Latitud>: Ange latitud.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Longitud>: Ange longitud.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Välj gränssnitt>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj gränssnitt>
<Fast LAN>, <Trådlöst LAN>, <Fast LAN + Fast LAN>, <Fast LAN + Trådlöst LAN>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Trådlöst LAN>: <Inställningar för trådlöst LAN>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<WPS tryckknappsläge>
<WPS PIN-kodsläge>
<Övrigt (ange manuellt)>
<Välj åtkomstpunkt>
Välj åtkomstpunkt och säkerhetstyp från listan
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
WEP-autentisering: <Ange nätverksnyckel (WEP)> (<WEP-nyckel>: Ange WEP-nyckeln)
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
WPA/WPA2-PSK-kryptering: <Ange nätverksnyckel (PSK)> (<PSK>: Ange WPA/WPA2-PSK-lösenordsfras).
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Ange manuellt>
<SSID>: Ange SSID
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Säkerhetsinställn.>: <Inget>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Säkerhetsinställn.> (<WEP>)
<IEEE 802.11-aut.> (<Öppet system>, <Delad nyckel>), <WEP-nyckel 1>, <WEP-nyckel 2>, <WEP-nyckel 3>, <WEP-nyckel 4>
<Säkerhetsinställn.> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Krypteringsmetod> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Trådlöst LAN>: <Information för trådlöst LAN>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Information för trådlöst LAN>
<Visa alla>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Detaljer>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Trådlöst LAN>: <Energisparläge>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Energisparläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställn. direktanslutning>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd direktanslutning>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ av direktanslutning>
<Åtkomstpunktläge>, <Wi-Fi Direkt>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt>
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt (max. 32 tecken)>: Enhetsnamn
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Settings/Registration Basic Information
<Tid tills direktanslutningssession avslutas>
0 = Ingen, 1 till 30 till 60 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för åtkomstpunktläge>
<Använd personlig SSID och nätverksnyckel>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange SSID att använda>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Ange SSID
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange nätverksnyckel att använda>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nätverksnyckel>: Ange nätverksnyckel
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Håll alltid aktiverad om SSID-/nätverksnyckel angetts>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-adressinställningar för direktanslutning>
192.168.22.1
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Personliga inställningar för SSID och nätverksnyckel>
<Ange SSID att använda>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<SSID>: Ange personligt SSID.
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Ange nätverksnyckel att använda>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Nätverksnyckel>: Ange personlig nätverksnyckel.
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Aktivera/avaktivera direktanslutning automatiskt vid inloggning/utloggning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information
<Använd inloggn.namn som anv.namn f utskriftsjobb>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Bluetooth-inställningar>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd Bluetooth>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Beacon-inställningar>
<Använd beacon för Canon PRINT Business>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd beacon för AirPrint>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange enhetsnamn/PIN-kod>
<Enhetsnamn>: Ange enhetens namn
<PIN-kod>: <Auto>, <Eget>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns anslutning>
0 = Ingen, 1 till 20 till 30 sek.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Visa MAC-adress>
Visar MAC-adressen.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Info ansluten enhet>
Visar information om enheter anslutna med Bluetooth.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Inställningar underlinje>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IP-adressinställningar>
<DHCP>: <>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Delnätsmask>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gatewayadress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prio linje för kommunikation med mobila enheter>
<Huvudlinje>, <Underlinje>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Identifiera automatiskt>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationsläge> (Av): <Halvduplex>, <Full duplex>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet-typ> (Av): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuell överföringshastighet>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<MAC-adress>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Inställningar underlinje>: <Brandväggsinställningar>: <Ipv4-adressfilter>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Information/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Information/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar underlinje>: <Inställningar f. systemdatakommunik.>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<DNS-serveradress - inställningar>
<Primär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundär DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange verifiering>
<Använd proxyautentisering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar statisk cirkulering>
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar statisk cirkulering>
<Använd statisk cirkulering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Redigera>
<Adress> (<0.0.0.0>), <Prefixlängd> (1 till 32), <Gatewayadress> (<0.0.0.0>)
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
6R9K-0HK