Pappersinställningar

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersinställningar>
Papperskälla
<Ang.>:
<Tunt 2 (52-59 g/m2)>, <Tunt 1 (60-63 g/m2)>, <Normalt 1 (64-75 g/m2)>, <Normalt 2 (76-90 g/m2)>, <Normalt 3 (91-105 g/m2)>, <Tjockt 1 (106-128 g/m2)>, <Tjockt 2 (129-150 g/m2)>, <Tjockt 3 (151-163 g/m2)>, <Tjockt 4 (164-180 g/m2)>, <Tjockt 5 (181-220 g/m2)>, <Tjockt 6 (221-256 g/m2)>, <Återvunnet 1 (64-75 g/m2)>, <Hålslaget>, <Overheadfilm>, <Flikpapper 4 (151-220 g/m2)>, <Färg (64-81 g/m2)>, <Brevpapper>
<Eget format>, <Kuvert>
Ja
Ja
Ja*1
Nej
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>
<Universalfack>: <A/B-format>, <Tumformat>, <Storlek A/K>
<Papperslåda>: <Alla storlekar>, <A/B-format>, <Tumformat>, <Storlek A/K>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<A5R/STMTR Pappersval>
<A5R>, <STMTR>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar för hantering av papperstyp>
<Information/redigera>
<Namn>, <Kategori>, <Basvikt>, <Avsluta>, <Typ>, <Färg>, <Använd som mallpapper>, <Sida 2 av 2-sidig sida>, <Justera bildplacering>, <Justera krypningskorrigering>, <Justera glättning>, <Just. sekund. transferspänning>, <Reduceringsläge tonermängd>
<Duplicera>, <Radera>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*3
Paper Type Management Settings
<Registrera favoritpapper (universalfack)>
<P1> till <P30>:
<Registr./redig.>, <Ändra namn>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Standardalternativ för universalfack>
<Använd förinställning> (<Registrera>)
<Ange alltid> (<Standard>, <Favoritpapper>)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Registrera eget format>
<S1> till <S5>:
<Registr./redig.>, <Ändra namn>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
*1: <Eget format> och <Kuvert> kan inte ställas in i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
*2: <Eget format> kan inte importeras med funktionen Importera alla.
*3: <Använd som mallpapper>, <Sida 2 av 2-sidig sida>, <Justera bildplacering>, <Justera glättning>, <Just. sekund. transferspänning> och <Reduceringsläge tonermängd> kategoriseras som "A".
6R9K-0HF