Ampliació de l'àrea d'impressió

Podeu fixar la mida de les vores en blanc de la pàgina a 0 mm i imprimir tot el paper fins a la vora.
Si l'escala d'aspecte de les pàgines del fitxer és la mateixa que la mida especificada, podeu imprimir sense inserir cap vora en blanc als marges.
Com a exemple, en aquesta secció s'explica el procediment per imprimir fitxers JPEG o TIFF.
IMPORTANT
Aquest mode només està disponible per imprimir fitxers desats als dispositius de memòria.
Només podeu utilitzar aquest mode quan imprimiu fitxers JPEG, TIFF o PDF.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Dispositiu memòria].
2.
Seleccioneu el dispositiu de memòria que vulgueu → seleccioneu el directori on estigui desat el fitxer que voleu imprimir.
3.
Seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
Si especifiqueu un fitxer PDF, aneu al pas 5.
4.
Seleccioneu l'origen del paper → premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Opcions] → [Ampliar àrea d'impressió] → [Tancar].
Per canviar l'origen del paper, vegeu "Selecció de paper".
52W7-18K