Càrrega de paper amb la Stack Bypass Alignment Tray-D

Si utilitzeu la Stack Bypass Alignment Tray-D, podeu reduir el nivell d'alimentació torta del paper (és a dir, el paper es transporta diagonalment) que s'alimenta des de la Stack Bypass-C i evitar l'alineació incorrecta de la imatge.
Per establir les posicions de les guies d'alineació del paper, seguiu el procediment descrit a continuació per estabilitzar les guies d'alineació del paper.
NOTA
La Stack Bypass Alignment Tray-D és un producte opcional.

1.
Obriu lleugerament les guies lliscants de la Stack Bypass-C per ajustar-les a l'amplada del paper carregat.
2.
Afluixeu els cargols de la roda de fixació.
Afluixeu els quatre cargols de la roda de fixació a la part davantera i a la posterior.
3.
Obriu lleugerament les guies d'alineació del paper per ajustar-les a l'amplada del paper carregat.
4.
Airegeu el paper uns quants cops i després alineeu les alineeu les vores que sobresurtin entrant-les amb els dits.
PRECAUCIÓ
Aneu amb compte de no tallar-vos amb les vores del paper.
IMPORTANT
Si el paper està corbat, alliseu-lo abans de fer-lo servir, com s'indica tot seguit.
Alliseu una pila de paper com es mostra a la il·lustració següent.
Paper corbat
Paper allisat
5.
Carregueu el paper a la Stack Bypass Alignment Tray-D.
IMPORTANT
Assegureu-vos que l'alçada del paper no superi l'indicador de límit de càrrega ().
NOTA
La Stack Bypass Alignment Tray-D pot allotjar un màxim de 250 fulls (80 g/m2).
6.
Ajusteu les guies lliscants de la Stack Bypass-C a la mida del paper.
7.
Ajusteu les guies d'alineació del paper a la mida del paper carregat a la Stack Bypass Alignment Tray-D.
No deixeu espai entre la pila de paper i les guies.
8.
Repetiu els passos 5 i 6 una o dues vegades i alineeu la guia lliscant de la Stack Bypass-C amb la guia d'alineació del paper perquè s'ajusti a la mida del paper.
IMPORTANT
Per evitar quer les imatges copiades quedin tortes o mal alineades, assegureu-vos que les vores de la pila de paper estiguin correctament alineades als passos 5 i 6.
Si la guia d'alineació del paper està ajustada en una mida més petita que la del paper, pot ser que paper no se subministri.
9.
Colleu els cargols de la roda de fixació per estabilitzar la guia d'alineació del paper.
Colleu els quatre cargols de la roda de fixació a la part davantera i a la posterior.
Per a obtenir informació sobre com seleccionar el tipus de paper i la mida del paper, seguiu el procediment del pas 4 a "Càrrega de paper al Stack Bypass-C".
52W7-01F