LLISTES D'ADRECES

Podeu imprimir manualment la llista d'adreces seleccionada sempre que vulgueu.
Calen productes opcionals per utilitzar la funció de fax. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
A continuació s'esmenten els elements de la llista que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

NOM DE DESTINACIÓ

S'imprimeix el nom de la destinació especificada.
Quan s'imprimeix el contingut d'un botó d'accés ràpid, el número del botó s'imprimeix a la primera línia.

CLASSE

S'imprimeix el tipus de destinació especificada (mode de transmissió).

ADREÇA DESTINACIÓ

Si la classe és "FTP", "SMB" o "WebDAV" (servidor de fitxers):
El nom de l'amfitrió s'imprimeix a la primera línia i el camí de la carpeta a la segona.
Si la classe és "BÚSTIA":
Imprimeix el número de bústia.
Si la classe és "I-FAX" o "CORREU ELECTRÒNIC":
S'imprimeix l'adreça d'I-fax o l'adreça de correu electrònic.
Si la classe és "FAX":
El número de fax s'imprimeix a la primera línia i la subadreça a la segona (si se n'ha especificat una).
Si la classe és "GRUP":
Les destinacions desades a l'adreça de grup s'imprimeixen a la segona línia i successives de la llista.
Si hi ha un servidor de fitxers desat a l'adreça de grup, no s'imprimeix informació addicional a la segona línia.
NOTA
A les llistes d'adreces s'imprimeix una llista amb les destinacions de fax, correu electrònic, I-fax i servidors de fitxers.

Impressió de les Llistes d'adreces

1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Llistes d'adreces].
3.
Seleccioneu una de les llistes d'adreces d'1 a 10 o [Accés ràpid] → premeu [Imprimir llista].
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar].

IMPORTANT
Encara que estigui activada l'opció [Gestionar números d'accés llibretes adreces] a [Establir destinació] (Configuració), totes les destinacions de la llista d'adreces seleccionada (incloses les que s'han emmagatzemat amb números d'accés) s'imprimeixen a les llistes d'adreces.
52W7-031