Ajust de la lluminositat de la pantalla tàctil

Si veieu amb dificultat la pantalla tàctil, gireu el comandament d'ajust de brillantor, situat al tauler de control, per tal d'ajustar la brillantor.

NOTA
Per augmentar la brillantor de la pantalla tàctil, gireu el comandament cap a la dreta. Per reduir la brillantor, gireu el comandament cap a l'esquerra.
52W7-012