Correcció de la densitat

Podeu recalibrar l'escala d'ajust de densitat si es produeixen diferències entre la imatge de l'original i la imatge impresa.
IMPORTANT
Assegureu-vos de portar a terme aquesta funció en una sala on l'ambient (és a dir, la temperatura i la humitat) sigui estable. El color pot resultar inestable a causa dels canvis ràpids de l'ambient de la sala, especialment poc després de posar en marxa un equip d'aire condicionat a l'estiu o a l'hivern.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Corregir densitat].
3.
Ajusteu la densitat → premeu [Acceptar].
52W7-0KF