Opcions de trama

Si voleu modificar el patró de gradació d'una imatge impresa, especifiqueu les opcions de trama.
Si seleccioneu el valor de l'opció correcte per a la impressió, podeu crear imatges impreses amb gradacions i contorns suaus.
Les opcions de trama es poden seleccionar per a cadascun dels elements següents:
Gradació
Podeu seleccionar [Gradation], [Resolution] o [Error Diffusion] independentment per a texts, gràfics i imatges per a les opcions de tons mitjans de la impressora. Aquest mode permet seleccionar el valor de l'opció quan seleccioneu [Gradation] com a opció de tons mitjans. Per obtenir instruccions sobre com configurar els tons mitjans de la impressora, vegeu "Halftones".
Resolució
Podeu seleccionar [Gradation], [Resolution] o [Error Diffusion] independentment per a texts, gràfics i imatges per a les opcions de tons mitjans de la impressora. Aquest mode permet seleccionar el valor de l'opció quan seleccioneu [Resolution] com a opció de tons mitjans. Per obtenir instruccions sobre com configurar els tons mitjans de la impressora, vegeu "Halftones".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Opcions de trama].
3.
Seleccioneu el valor per a <Gradació> i <Resolució> → premeu [Acceptar].
Per restaurar les opcions predeterminades, premeu [Restaurar opc. inicials].
4.
Porteu a terme l'ajust automàtic de gradació.
Per obtenir més informació sobre l'ajust automàtic de gradació, vegeu "Ajust automàtic de la gradació".
IMPORTANT
Després de canviar les opcions, assegureu-vos que realitzeu l'ajust automàtic de gradació primer i després porteu a terme l'ajust de balanç de color, ja que el balanç de color pot esdevenir inestable.
52W7-0KR