Apèndix

Relació entre l'orientació original i l'orientació del paper

Feu servir aquest apèndix si voleu grapar impressions en paper que s'hagin preimprès amb un logotip, etc.
NOTA
Si copieu al revers d'un full imprès prèviament, carregueu el paper com s'indica a continuació.
Calaix de paper: Carregueu la cara que vulgueu copiar cap amunt.
Stack Bypass-C, POD Deck Lite-C o Multi-drawer Paper Deck-C: Carregueu la cara que vulgueu copiar cap avall.

Quan grapeu els fulls a la dreta

Altres opcions
Exemple de posició de grapat
Cantonada: Superior dreta
Doble: Dreta
A4
Cantonada: Superior dreta
Doble: Superior
A3, A4R
Cantonada: Superior dreta
A4
Cantonada: Superior dreta
Doble: Dreta
A3, A4R
Paper preimprès
Ubicació de càrrega: Calaix de paper
Paper preimprès: Cara avall
Ubicació de càrrega:
Stack Bypass-C,
POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C
Paper preimprès: Cara amunt
Original
Ubicació de càrrega: Vidre de còpia
Original: Cara avall
Opcions de grapat
Cantonada: Superior dreta
doble: Dreta
Cantonada: Inferior dreta
doble: Dreta
Cantonada: Superior dreta
Cantonada: Superior dreta
doble: Dreta
Ubicació de càrrega: Alimentador
Original: Cara amunt
Opcions de grapat
Cantonada: Superior dreta
doble: Dreta
Cantonada: Inferior dreta
doble: Dreta
Cantonada: Superior dreta
Cantonada: Superior dreta
doble: Dreta
Ajust d'autogir
Tant l'opció ON com OFF estan disponibles
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles (ON quan el paper
es carrega verticalment a la Stack Bypass-C / el POD Deck Lite-C / el Multi-drawer Paper Deck-C)
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles

Quan grapeu els fulls a l'esquerra

Altres opcions
Exemple de posició de grapat
Cantonada: Superior esquerra
doble: Esquerra
A4
Cantonada: Superior esquerra
doble: Superior
A3, A4R
Cantonada: Superior esquerra
A4
Cantonada: Superior esquerra
doble: Esquerra
A3, A4R
Paper preimprès
Ubicació de càrrega: Calaix de paper
Paper preimprès: Cara avall
Ubicació de càrrega: Stack Bypass-C, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C
Paper preimprès: Cara amunt
Original
Ubicació de càrrega: Vidre de còpia
Original: Cara avall
Opcions de grapat
Cantonada: Superior esquerra
doble: Esquerra
Cantonada: Superior dreta
doble: Dreta
Cantonada: Superior esquerra
Cantonada: Superior esquerra
doble: Esquerra
Ubicació de càrrega: Alimentador
Original: Cara amunt
Opcions de grapat
Cantonada: Superior esquerra
doble: Esquerra
Cantonada: Superior dreta
doble: Dreta
Cantonada: Superior esquerra
Cantonada: Superior esquerra
doble: Esquerra
Ajust d'autogir
Tant l'opció ON com OFF estan disponibles
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles (ON quan el paper
es carrega verticalment a la Stack Bypass-C / el POD Deck Lite-C / el Multi-drawer Paper Deck-C)
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles

Quan no grapeu

Altres opcions
Exemple de posició de grapat
A4
A3, A4R
A4
A3, A4R
Paper preimprès
Ubicació de càrrega: Calaix de paper
Paper preimprès: Cara avall
Ubicació de càrrega: Stack Bypass-C, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C
Paper preimprès: Cara amunt
Original
Ubicació de càrrega: Vidre de còpia
Original: Cara avall
Ubicació de càrrega: Alimentador
Original: Cara amunt
Ajust d'autogir
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles (ON quan el paper
es carrega horitzontalment a la Stack Bypass-C / el POD Deck Lite-C / el Multi-drawer Paper Deck-C)
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles (ON quan el paper
es carrega verticalment a la Stack Bypass-C / el POD Deck Lite-C / el Multi-drawer Paper Deck-C)
Tant les opcions ON com OFF estan disponibles
52W7-0YU