Superposició d'imatges

Aquest mode permet superposar a la impressió una imatge prèviament llegida (pàgina d'imatge) registrada a la memòria de la màquina.
IMPORTANT
Per utilitzar el mode Superposar imatge, la pàgina d'imatge s'ha de desar prèviament a la memòria de l'equip. (Vegeu "Desament de pàgines per al mode Superposar imatge").

1.
Premeu → [Còpia].

2.
Premeu [Opcions] → [Superposar imatge].

3.
Premeu [Establir] per al costat del paper que voleu superposar.

IMPORTANT
<Revers> només es pot seleccionar per a un original a dues cares.
Per especificar les mateixes opcions de l'<Anvers> per al <Revers>, premeu [Igual que en anvers].
4.
Seleccioneu la pàgina d'imatge per superposar-la a l'original → premeu [Següent].
Per imprimir i comprovar la figura d'una imatge desada, premeu [Revisar impressió] → seleccioneu la mida del paper → premeu [Iniciar impressió].
Les pàgines d'imatges emmagatzemades en format de color RGB s'indiquen amb una icona . Les pàgines d'imatges emmagatzemades en format de color CMYK s'indiquen amb una icona . (Les pàgines amb imatges de color s'indiquen amb una icona de color.)
Per comprovar la informació detallada de la imatge seleccionada, premeu [Detalls].
5.
Seleccioneu el tipus de composició de pàgines que voleu.
Si seleccioneu [Transparent], premeu [-] o [+] per ajustar la densitat de tons mitjans.
6.
Premeu [Canviar] per a <Selecció color> → seleccioneu [Auto (Color/B/N)], [Blanc i negre] o [Monocrom] → premeu [Acceptar].
NOTA
Si el format de color de la pàgina d'imatge seleccionada és CMYK, només es pot seleccionar [Auto (Color/B/N)].
Si s'ha desactivat [Usar Auto (Color/B/N)], no es mostrarà [Auto (Color/B/N)]. (Vegeu "Restricció de l'ús de selecció automàtica del color").
Si seleccioneu [Monocrom], seleccioneu un color → premeu [Acceptar].
7.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].

IMPORTANT
Els modes de còpia diferents del mode Desplaçament o Imatge reflectida només es poden fer servir per a copiar imatges.
Podeu desar fins a 100 pàgines d'imatge. No obstant això, aquest nombre varia en funció de la capacitat del disc dur.
Pot ser que la impressió no sigui del tot òptima en funció del contingut de l'original i la pàgina d'imatge.
Es pot produir l'efecte moaré (patró ondulat), en funció del contingut de l'original i la pàgina d'imatge.
NOTA
La impressió de comprovació és una impressió de mostra. La impressió real pot variar una mica respecte a la impressió de comprovació.

52W7-0YK