Ajust manual de la densitat

Abans d'enviar un fax, podeu ajustar el nivell de densitat per igualar la foscor de l'original. També podeu ajustar la densitat del fons dels originals, per exemple els de paper de color.
1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Densitat].
3.
Premeu o per ajustar la densitat de l'original → premeu [Acceptar] → [Tancar].
52W7-111