Llibre → 2 pàgines

Aquest mode permet llegir les pàgines a la vista d'un llibre o original enquadernat i imprimir-les en fulls diferents.
IMPORTANT
Col·loqueu l'original al vidre de còpia. No podeu utilitzar el mode Llibre 2 pàgines quan l'original és a l'alimentador.

1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Llibre2 pàgines].
3.
Premeu [Tancar].
Per llegir diversos fulls a la vista, passeu la pàgina de l'original un cop finalitzada la lectura → col·loqueu l'original al vidre de còpia → premeu .
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar enviament].
52W7-10Y