Flux d'operacions d'enviament de fax

En aquesta secció es descriu el flux de les operacions d'enviament de faxos.
IMPORTANT
Es poden conservar les opcions d'enviament del darrer treball enviat.
Per cancel·lar les opcions, premeu .
No es conserven les destinacions especificades.

1.
Col·loqueu els originals.
NOTA
Per consultar les instruccions de col·locació dels originals, vegeu "Col·locació dels originals".
2.
Premeu → [Fax] → indiqueu les destinacions que desitgeu.
Si la funció desitjada no apareix a la pantalla Menú principal, premeu [Mostra'ls tots].
IMPORTANT
Si l'opció [Fax] està activada a Limitar Nova destinació, no podeu introduir noves destinacions. En aquest cas, seleccioneu una destinació emmagatzemada utilitzant la llibreta d'adreces local, la llibreta d'adreces remota, el servidor LDAP o els botons d'accés ràpid. (Vegeu "Restricció de l'enviament a noves adreces").
NOTA
Podeu indicar i enviar fins a 256 destinacions al mateix temps. Tanmateix, si especifiqueu una adreça de grups per a la destinació, cadascuna de les adreces emmagatzemades al grup es comptabilitza com una destinació.
Les icones que apareixen a la pantalla són:
:
Fax
:
Grup
Per conèixer les instruccions de selecció d'una destinació a la llibreta d'adreces, vegeu el procediment que s'indica tot seguit.
Per conèixer les instruccions d'indicació d'una destinació nova, vegeu el procediment que s'indica tot seguit.
3.
Premeu [Opcions] → especifiqueu les opcions que vulgueu.
Premeu o perquè aparegui el mode que voleu.
Per obtenir més informació sobre com configurar cada mode, vegeu la secció corresponent.
4.
Premeu .
Si col·loqueu l'original al vidre de còpia, seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla tàctil → premeu .
Un cop finalitzada la lectura, premeu [Iniciar enviament].
Torneu a llegir l'original des de la primera pàgina si apareix un missatge en què s'indiqui que s'ha cancel·lat la lectura perquè la mida de les dades de l'original llegit superava la mida màxima de dades permesa.
Per dur a terme la lectura, podeu introduir les modificacions següents:
- Reduir la resolució (Vegeu "Establiment de la resolució").
- Reduir la nitidesa (Vegeu "Ajust de la nitidesa de la imatge").
NOTA
Si s'ha activat el mode de visualització prèvia, podeu verificar les imatges des de la pantalla de visualització prèvia abans d'enviar el document. (Vegeu "Visualització prèvia").
L'equip detecta automàticament la mida de l'original.
Si s'introdueixen diversos fulls
La lectura s'interromp i el missatge apareix a la pantalla. Seguiu les instruccions per eliminar l'encallament. Quan l'hàgiu solucionat, es mostrarà la pantalla per reprendre el treball. Si l'equip detecta per error diversos fulls a l'alimentador, premeu [No detectar alimentació de diversos fulls] per reprendre la lectura.
Si voleu que l'equip no us notifiqui de l'entrada de diversos fulls a l'alimentador, realitzeu una de les operacions següents.
Cada vegada que envieu documents, premeu [Opcions] a la pantalla de funcions bàsiques de lectura → seleccioneu [Detectar aliment. diversos fulls] per desactivar l'opció.
Establiu l'opció [Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.] en [Off]. (Vegeu "Canviar l'opció predeterminada de la detecció d'alimentació de diversos fulls").
5.
Un cop finalitzada la lectura, traieu els originals.

IMPORTANT
Un cop enviat un treball es poden conservar les opcions d'enviament, tret de les destinacions especificades.
Per cancel·lar les opcions, premeu .
Per enviar altres treballs amb les mateixes opcions, les destinacions especificades en el treball anterior no es conserven.
NOTA
Abans d'utilitzar la funció de fax, és recomanable llegir els temes següents:
Alimentació principal i tecla Estalvi d'energia (Vegeu "Alimentació principal i tecla Estalvi d'energia").
Introducció de caràcters des de la pantalla tàctil (Vegeu "Introducció de caràcters des de la pantalla tàctil").
Manteniment periòdic (Vegeu "Routine Cleaning").
El màxim nombre de treballs de fax de la pantalla Fax que pot gestionar l'equip és 120, inclosos els treballs amb codis d'error. No obstant això, és possible que el nombre real de treballs d'enviament de la pantalla Fax que es poden gestionar a l'equip sigui inferior a 120, segons les condicions següents:
Si esteu enviant diversos documents al mateix temps
Si s'envien documents grans
Si les bústies i la bústia de fax/I-fax utilitzen una gran quantitat de memòria
Podeu imprimir un informe del resultat de tots els treballs d'enviament. (Vegeu " Informe d'enviament de fax" i "Informe d'activitat de fax").
Si feu servir un servei d'inici de sessió, cal que inicieu la sessió a l'equip amb el procediment adequat per al servei d'inici de sessió que utilitzeu.
Si utilitzeu la gestió d'ID de departaments amb el Copy Card Reader-F, vegeu "Copy Card Reader-F".
Si feu servir la Gestió d'ID de departaments, vegeu "Introducció de la ID i el PIN de departament".
Per obtenir instruccions sobre com configurar el servei d'inici de sessió SSO-H, vegeu "Servei d'inici de sessió".
Per obtenir instruccions sobre la cancel·lació d'un treball d'enviament, vegeu "Cancel·lació d'un treball".
52W7-102