Especificació de destinacions

Podeu especificar una destinació seleccionant-la a la llibreta d'adreces o en un botó d'accés ràpid, o especificar una nova adreça.
També podeu recuperar destinacions i opcions d'enviament a [Opcions prèvies] o especificar destinacions enregistrades a la pantalla Registre de treballs.

Si la destinació està emmagatzemada a la llibreta d'adreces

Si voleu especificar destinacions utilitzant la nova adreça

Especificació de destinacions amb les funcions útils

Comprovació/canvi/eliminació de destinacions


IMPORTANT
Si especifiqueu i envieu faxos a una adreça no emmagatzemada a la llibreta d'adreces local, aquesta adreça no s'afegeix a la llibreta d'adreces. S'esborra després d'enviar el document.
Si una destinació de grup inclou una destinació que no sigui de fax, no podeu enviar el vostre fax.
NOTA
Si voleu informació detallada sobre una destinació seleccionada, seleccioneu-la → premeu [Detalls].
Podeu canviar, editar o eliminar les destinacions a la pantalla de funcions bàsiques de fax abans de la lectura. (Vegeu "Comprovació/edició/eliminació de la informació d'una destinació").
Podeu indicar fins a 256 destinacions al mateix temps. Tanmateix, si s'especifica una adreça de grups per a la destinació, cada una de les adreces emmagatzemada al grup es comptabilitza com una destinació.
Si envieu sovint documents a les mateixes destinacions, emmagatzemeu-les prèviament a la Llibreta d'adreces local. (Vegeu "Emmagatzematge d'adreces noves").
52W7-104