Long Sheet Tray-C

Si imprimiu en paper amb una longitud paral·lela a la direcció d'alimentació del paper de 487,8 mm o superior, instal·leu la Long Sheet Tray-C a la part de sortida (unitat d'acabat).

Parts i funcions

1.
Safata de sortida auxiliar
Connecteu aquesta safata a la part de sortida (unitat d'acabat).
NOTA
En el cas de la Booklet Finisher-AC, la safata de sortida auxiliar només es pot instal·lar a la Safata C.
52W7-049