POD Deck Lite-C

Si el POD Deck Lite-C està instal·lat, pot servir d'origen del paper addicional.
El POD Deck Lite-C pot allotjar un màxim de 3.500 fulls (80 g/m2).
IMPORTANT
Si l'equip està en el mode repòs (la pantalla tàctil no es mostra i només està il·luminat), pot ser que no pugueu obrir la POD Deck Lite-C. En aquest cas, premeu per reactivar l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura de la POD Deck Lite-C.
Si s'utilitza paper estucat fi per imprimir, es pot arrugar segons els últims treballs d'impressió que s'hagin realitzat. En aquest cas, manteniu obert el dipòsit de paper durant uns 10 minuts per reduir la temperatura del dipòsit de paper i, a continuació, torneu a imprimir.
NOTA
Per obtenir informació sobre el paper disponible, vegeu "Paper admès".

Parts i funcions

1.
Botó d'alliberament
Es prem per treure el POD Deck Lite-C de la unitat principal quan es volen separar de l'equip.
2.
Botó d'obertura
Es prem per obrir el POD Deck Lite-C quan necessiteu carregar paper, o per comprovar un encallament de paper.
3.
Dipòsit de paper
Es poden carregar fins a 3.500 fulls (80 g/m2).
4.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
L'POD Deck Lite Attachment Kit-B es necessita per instal·lar el POD Deck Lite-C a la unitat principal. Obriu l'POD Deck Lite Attachment Kit-B quan hàgiu de comprovar si hi ha un encallament de paper. (Vegeu "Clearing Paper Jams").
52W7-03X