Especificació de carpetes personals

La carpeta personal és la destinació que pot ser especificada per cada usuari. Aquesta opció està disponible només si gestioneu usuaris amb servei d'inici de sessió, com ara SSO-H. Després d'especificar aquesta opció, cada usuari pot seleccionar la carpeta personal com a destinació per a l'enviament de fitxers.
La carpeta personal permet impedir que es filtri informació que es produeix durant l'enviament, per exemple destinacions errònies.
En aquesta secció s'expliquen les opcions que heu d'especificar abans d'utilitzar carpetes personals. Per obtenir més informació sobre l'enviament de fitxers a carpetes personals, vegeu "Definició de la vostra carpeta personal com a destinació.".
Seleccioneu un mètode d'especificació d'entre els següents:
52W7-23C