Obtenció de la llibreta d'adreces remota

Podeu especificar les opcions per veure la llibreta d'adreces d'un altre equip que admeti la funció de fax remot (llibreta d'adreces remota) que estigui oberta externament a la xarxa.
Aquest mode es pot establir quan la funció de fax remot està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de fax remot, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".

Obtenció de llibretes d'adreces

Podeu establir si voleu utilitzar la llibreta d'adreces remota.

Adreça del servidor de llibreta d'adreces remota

Podeu especificar l'adreça IP o el nom de l'amfitrió de l'equip que admeti la funció de fax remot (servidor de llibreta d'adreces remota) amb una llibreta d'adreces remota que estigui oberta externament.
Podeu registrar les adreces IPv4 (Internet Protocol Version 4) i IPv6 (Internet Protocol Version 6).

Temps per a comunicació

Si establiu un temps d'espera per a la comunicació, es cancel·la l'obtenció de llibretes d'adreces quan el servidor de llibretes d'adreces remotes no respon i el temps d'espera establert s'ha esgotat.

Ajust de selecció automàtica de la línia per a enviament de fax

Podeu establir si la línia de fax se seleccionarà automàticament en comptes d'utilitzar la línia desada per al destinatari en enviar un fax a una destinació obtinguda d'una llibreta d'adreces remota.
52W7-0HA