Establiment de la resolució per a PDF amb color limitat

Aquesta opció permet reduir la mida de l'arxiu PDF llegint documents amb una resolució més baixa.
IMPORTANT
Aquesta opció només és vàlida quan el format de fitxer s'estableix com a [PDF (color lim.)] a "Llegir i enviar" o "Llegir i desar."
Aquesta opció és vàlida quan se selecciona [Text] a [Tipus d'original], encara que seleccioneu [Prioritzar qualitat] a [Nivell qual. imatge per Color lim./Compacte]. (Vegeu "Nivell de qualitat d'imatge amb alta compressió/color limitat").
NOTA
Per a més informació sobre els fitxers PDF amb color limitat, vegeu "PDF amb color limitat" a "Llegir i enviar" i "PDF amb color limitat" a "Llegir i desar."

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Generar fitxer].
3.
Premeu [Opcions resolució PDF (Color limitat)].
4.
Seleccioneu la resolució d'impressió → premeu [Acceptar].
Si la resolució s'estableix com a més baixa, es redueix la mida de l'arxiu però també la qualitat de la imatge.
52W7-09K