Inserció d'un full separador de treballs després d'eliminar un encallament de paper a l'apilador

Quan reinicieu un treball d'impressió després d'eliminar un encallament de paper a l'apilador, aquest mode permet inserir un full en blanc davant de la primera pàgina de cada treball d'impressió d'un calaix seleccionat.
Aquest mode es pot establir si l'High Capacity Stacker-H està instal·lat. (Vegeu "High Capacity Stacker-H").
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Separador treb. després eliminar enc. apilad.].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu inserir un full separador de treballs després d'eliminar un encallament de paper a l'apilador, seleccioneu [Off].
Per canviar l'allotjament del paper per als fulls separadors de treballs, premeu [Canviar] → seleccioneu l'allotjament del paper → premeu [Acceptar].
52W7-08A