Prioritat de velocitat de lectura/qualitat de la imatge en negre

Podeu establir si voleu que es doni prioritat a la velocitat de lectura o a la qualitat de la imatge en llegir l'original en blanc i negre.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Prioritat veloc. lect./qualit. imatge B/N].
4.
Seleccioneu [Prioritzar velocitat] o [Prioritzar qualitat].
52W7-099