Priorització de l'orientació d'imatge

Si s'ha activat Prioritzar orientació d'imatge, l'equip copia sempre les imatges amb la mateixa orientació que la imatge original. Les imatges dels originals poden copiar-se invertides, tot depèn del mode de còpia que s'hagi establert.
Aquest mode es pot establir quan la funció de còpia està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de còpia, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
NOTA
Si activeu Prioritzar orientació d'imatge, la velocitat de còpia és inferior a la normal.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Còpia] → [Prioritzar orientació d'imatge].
3.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu activar el mode Prioritzar orientació d'imatge.
52W7-0AA