Especificació de la funció de retenció

Podeu establir si voleu utilitzar la funció de retenció.
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Retenir] → [Usar funció de retenció].
3.
Seleccioneu [On] o [Off] → [Acceptar].
52W7-0F8