Opcions comunes

Podeu especificar les opcions comunes de lectura i emmagatzematge d'un original i d'ús d'un fitxer emmagatzemat.
52W7-0F1