Tisk data

Tento režim umožňuje tisknout na výstup datum.
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Tisk data].
5.
Nastavte orientaci obrazu a polohu tisku.
Orientace:
[Vertikální obraz]:
Obraz se na papír vytiskne na výšku.
[Horizont. obraz]:
Obraz se na papír vytiskne na šířku.
Vertikální obraz
Horizont. obraz
Po stisknutí [Nastavit detaily] můžete nastavit polohu tisku.
Chcete-li nastavit polohu tisku, stiskněte [X] nebo [Y] → upravte polohu tisku pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Nastavíte-li kterékoliv dva z režimů [Číslování stran], [Číslování sad kopií] nebo [Vodoznak] tak, aby tiskly na stejné místo, po stisknutí se zobrazí hlášení požadující potvrzení.
6.
Zadejte nastavení tisku pro tisk data.
Stiskněte rozevírací seznam <Velikost> → vyberte velikost data.
Stiskněte rozevírací seznam <Barva> → vyberte barvu data.
Stiskněte rozevírací seznam <Formát data> → vyberte formát data.
Zadejte požadované datum pomocí - (číselných tlačítek).
POZNÁMKA
Nezadáte-li žádné datum, vytiskne se datum nastavené v [Nastavení data/času]. Zkontrolujte, zda nastavení pro [Nastavení data/času] jsou správná. (Viz část "Aktuální datum a čas.")
Stiskněte [Typ tisku].
Vyberte typ tisku → stiskněte [OK].
Vyberete-li [Transp.], stisknutím [Světlá] nebo [Tmavá] upravte sytost polotónů.
7.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Může se stát, že tisk nebude optimální. Závisí to na obsahu souboru a kombinaci nastavení.
Použijete-li [Tisk data] společně s volbou [Přidat přebal], [Vložit listy] nebo [Oddělovač úloh], vodoznak se na vložené stránky nevytiskne.
POZNÁMKA
Režim Tisk data nelze používat pro soubory s obrazy s rozlišením nižším než 600 x 600 dpi.
52SJ-189