Zvětšení tiskové oblasti

Vnější okraje stránky můžete nastavit na 0 mm a tisknout tak na celou plochu strany.
Je-li poměr stran stránek v souboru stejný jako u zadané velikosti, můžete provádět tisk bez ponechání prázdných okrajů na okrajových částech stránek.
Jako příklad v této části uvádíme postup pro tisk souborů JPEG a TIFF.
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro tisk souborů uložených na paměťovém médiu.
tento režim lze použít pouze při tisku souborů JPEG, TIFF nebo PDF.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, kde je uložený soubor, který chcete vytisknout.
3.
Vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
Vyberete-li soubor PDF, přejděte ke kroku 5.
4.
Vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [Volby] → [Zvětšit tisk. oblast] → [Zavřít].
Chcete-li změnit zdroj papíru, viz "Výběr papíru."
52SJ-18K